Materialer til rugekasse

 

1.       1 stk. flamingo (hårdt komprimeret) 50x1200x500 mm. Sundolitt type s250.

2.       4 stk. lister vandfast finer 10x110x50 mm

3.       1 stk. ugennemsigtig  vandfast plade 5x530x360 mm (låg)

4.       4 stk. laskeplader 2x140x60 mm

5.       12 cm patentbånd(fastgørelse af line)

6.       50 cm 1,5 elektrikerledning (hængsler  og  lås)

7.       8 m flagline eller lignende

8.       2 stk. hård plast 2x60x40 mm (klap udsvømningshul)

9.       1 stk. rugekasse (standard fra dambrug)

10.   8 stk. 5x80mm træskruer (fastgørelse af lister)

11.   10 stk. 5x25mm træskruer (fastgørelse af lasker og patentbånd for line)

12.   2 stk. 4x10mm maskinskruer m /mørtik (klap for udsvømning)

 

 

        Montering                                                                                                                                                                                                                            

 

 

1.       Der bores 4 stk. 6mm huller i to af listerne(de øverste) Listerne monteres på flamingoen med 8 stk 5mx80mm skruer, afstand 360mm(brug skruetvinger). Overskydende skruespids saves af og files ned.

2.       Der saves hul i flamingopladen,  350x600 mm. (250mm fra bagkanten)

3.       Lasker bukkes i Z form  50-40-50 mm, monteres med 2 stk. 25mm skruer i hver. Afstand fra forreste laske til hulkant flamingo 50mm. Afstand fra bageste laske til hulkant flamingo 80mm.

 

 

  OBS! Kanten under bunden af kassen sidder i bagenden.                

 

4.       I bagenden af rugekassen bores fire huller Ø5 mm til isætning af elektrikerledning, og to huller i låget. Lad lednings enderne slutte indvendig i rugekassen ( det holder låget på plads, så den ikke glider bagud) og gør den ene et par cm længere end den anden. Det letter låsningen i frostvejr.

 

 

 

5.       Der bores 2 stk. ø5 mm huller i rugekassens forende (den ende hvor endepladen ikke er perforeret) til fastgørelse af låg og tilsvarende i låget (hængsler af elektriker ledning )

 

 

 

 

6.       Der bores 2 stk. ø25 mm udsvømningshuller i rugekassen, en i hver side (kopbor). Afstand fra forkant til midt hul 150mm. Fra bund til midt hul 35mm. Husk at afgrate hullet, så de små fisk ikke skærer sig på vej ud.

7.       Plast klapper klippes i dråbeform og der bores hul i rugekassen og klap for montering af maskinskrue, klappen hængsles for oven. Klapperne placeres indvendig i kassen. Der kan bruges popnitter, skal sættes i udefra og ind.

 

 

 

8.       2 stk. patentbånd 60mm fastgøres på forenden af øverste lister med 1 stk. 25mm skrue i hver.

9.       Støtte knopperne i rugekassen vil låse kassen når den sættes i.

10.   Line fast gøres .

 

Grunden til at vi bruger elektriker ledning i stedet for strips, er at strips har tedens til at blive sprøde når de udsættes for sol og frost.

 

 

Brugermanual for rugekasser

Alt arbejdet foregår ude ved vandløbet.

 1.           Sæt rugekasser ud 2-3 uger før ibrugtagning, for at kontrollere den rette placering. Bedste vandløbsbredde 1-2 m. Placer rugekassen i indersvinget nedstrøms. Gerne ved høj brink. Kontroller gennemstrømning ved at hælde lidt frugtfarve i vandet. Strømretningen i kasser er fra bagenden og fremefter. Placeres gerne i nærheden af nyanlagte gydebanker eller i nyåbnede vandløb.  

 2.           Tag lokale folk med i arbejdet og sæt dem grundig ind i projektet. (sparer km. penge)
   

 3.           Den lokale lystfiskerforening kan være behjælpelig med at skaffe moderfisk så tæt på rugekassen som muligt og altid fra samme vandløbssystem, hvor rugekassen er placeret. Tag 3-4 hunner og ligeså mange hanner, gerne mindre snigere. Transporter æg og mælk for sig op til rugekasser, i tørre kar overdækket med viskestykker.
   

 4.           Bland æg og sæd forsigtigt i ikke våd, men ren skål med rund bund (al-la Tupper Ware). Lad æggene stå i skålen 7-8 min og hæld dem i rugekassen for svelning.

 5.            Kontroller at æggene ikke ligger og hvirvler rundt, gør de det skal rugekassen flyttes til mindre strøm. Kontroller at de ikke hvirvler også efter svelningen der tager 3 timer. 

 6.         Dagen efter udlægningen pilles ubefrugtede æg med stor forsigtighed fra.

 7.        10 dage efter udsætningen lettes æggene og døde pilles meget forsigtigt fra.
   

 8.           Herefter tilses rugekassen ca. hver fjortende dag, og døde, hvide æg og sammenklistrede tages fra.

 9.           Vil man gerne følge forløbet måles vandtemperatur, og efter ca. 240 graddage er der øjenæg.

 10.           Efter 480 graddage begynder klækningen. Der har ikke tidligere været problemer med tilstopning af riste med skaller fra æggene.
   

 11.             Blommesækyngelen er meget sart og der må ikke rodes rundt rugekassen.
   

 12.             Ca. tre uger efter klækningen bliver yngelen svømmende og trækker rundt i overfladen. Der kan nu åbnes for udsvømningshullerne (eventuelt halvt).

 13. .         Over de næste 3 uger vil yngelen selv forlade rugekassen, især om natten er der aktivitet.

 14.            Når der er ca. 5 % af yngelen tilbage, vil der være nogle få tumlinger (vanskabninger) imellem som straks destrueres, og nogle der har fundet ud af, at de har det bedre indenfor end udenfor. Enkelte har vokset sig så store, at det ikke kun er blommesækken de har levet af. Der kommer altså fødeemner ind i kassen.

 15.             Vi kan nu tømme og tage rugekassen hjem, gøre den ren og stille den på lager til næste år.
   

 16.           Der kan godt i rugeperioden lægge sig en del humus(meget fint brunt slam) i rugekassen. Det er ikke noget der skader æggene tværtimod. Det forsvinder når æggene lettes. Ved lettelse af æggene forstås at rugekassen løftes 2-3 cm i vandet og derefter sænkes langsomt. Det bevirker at æggene flyder frit i vandet og urenheder skylles ud, samt at døde æg bliver synlige.

 17.          Der må ikke stryges fisk i frostvejr.

 

 

Klar til æg.

Her er små film af Lasses forsøgs kasse:  Film1    Film2   Film3  Film